MODELI FEMINISTIČKOG MAPIRANJA GRADA

Time to read
1 minute
Read so far

Petak, 22. veljače 2013. - 11:59
Autor: 

"Mapiranje ženskih prostora" naziv je radionice koja je održana protekle nedelje u Kotoru u organizaciji NVO "Expeditio" a u saradnji sa NVO "Anima", sa ciljem da se podstakne feminističko mapiranje u Crnoj Gori.
Praksa izrade "ženskih mapa" već nekoliko godina postoji u zemljama regiona, pa je cilj bio da se kroz radionicu zainteresirani upoznaju sa metologijom mapiranja, kao i postojećim dobrim primjerima.
U uvodnom dijelu prikazano je što je suštna Feminističkog mapiranja grada, te su održana predavanja što su ciljevi istraživanja i modeli predstavljanja povjesti žena na primeru gradova Novi Sad, Kikinda i Beograd.

Kroz rad radionice odgovoreno je na pitanja ko su znamenite žene, metod istraživanja (građa, izvori i literatura,očekivani rezultati), način pisanja biografija (šta je sadžaj ), citatnost, uputstvo za pripremu teksta (sažetak, tekst, zaključak, dodaci, način pisanja citirane literature, fotografije), autorska prava.
Cilj radionica i predavanja je da se istraže i učine vidljivim feministički planovi u povjesti i kulturi urbanih prostora. Priče o povjesnom i kulturnom razvoju gradova, o institucijama, građevinama, privrednom razvoju, trgovima i ulicama moguće je i potrebno ispričati kroz priču o ženama koje su dale doprinos kulturnoj, znanstvenoj, privrednoj povjesti, a živele su u drugoj polovini 19. I početkom 20.stoljeća to je nadasve podjednako legitimna povjest kao i ona koja se čita iz udžbenika ali koja se zataškava jer je u osnovi priče o povjesti žena priča o saradnji i toleranciji.
Modeli feminističkog mapiranja grada su jedan od modela koji treba da odgovore na pitanja gde su žene u našoj povjesti i kulturi i u prostorima u kojima traje naš život. Model feminističkog mapiranja gradova uvek sadrži temeljno istraživanje korišćenjem znanstvenog aparata, a zatim i raznovrsne i sinhronizovane upotrebe feminističkog poznavanja grada. To se postiže istraživanjem o prethodnicama: njihovim biografijama i prostorima u kojima su živele i radile a nadasve kroz spoznaju oprethodnim iskustvima koja su oblikovala i naše živote, a kojih nismo svesne.
Ova aktivnost realizuje se u okviru dva projekta koja implementira nevladina organizacija Expeditio: Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske- projekat podržan od strane Rockefeller Brothers Fund.