Studiraj u međunarodnom okruženju!

Time to read
3 minutes
Read so far

Četvrtak, 02. svibnja 2019. - 10:25
Autor: 

Iako se prve asocijacije na grad Dubrovnik odnose na turizam, kulturu i spomeničku baštinu, s koje god strane i na koji god način dođete u Grad koji se piše velikim slovom, ne možete mimoići natpis Dubrovnik – sveučilišni grad. A s godinama sve više i međunarodni studentski grad. Jer, Sveučilište u Dubrovniku sve više privlači strane studente. Zašto?  Zato što smo pokrenuli Master Double Degree program iz područja marketinga, ekonomije i turizma sa Sveučilištem u Palermu, Italija, čime je omogućeno našim studentima provesti dio studija na partnerskoj instituciji i steći dvije diplome – i Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu! Između ostaloga, i zato što je svim studentima Sveučilišta osigurana je besplatna ulaznica za: kinopredstave, kazališne predstave, koncerte, izložbe, muzeje, za šetnju gradskim zidinama, neograničen broj puta. Smatrate li pak da je Dubrovnik skup grad za studente, može se istaknuti da većina njih povremeno i privremeno radi uz studij; naime, nude se velike mogućnosti rada preko Studentskog centra, posebice u hotelijerstvu. U akademskoj 2019./2020. prvi će studenti biti smješteni u Studentskom domu čija je izgradnja u tijeku. Bit će to moderan studentski dom koji će imati sve potrebne sadržaje za studente.

Dubrovačko sveučilište integrirano je, što znači da se sastoji od odjela, ne fakulteta. Šest je sveučilišnih odjela: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomijuPomorski odjelOdjel za elektrotehniku i računarstvoOdjel za akvakulturuOdjel za komunikologijuOdjel za umjetnost i restauraciju,  te se izvode i studij Povijest Jadrana i Mediterana i studiji Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo.

Po čemu se ističemo?

Sveučilište u Dubrovniku specifično je i po radu u malim skupinama čime je komunikacija s nastavnicima uvelike olakšana. Služba za profesionalnu orijentaciju i savjetovanje studenata intenzivno radi na povezivanju s tvrtkama radi obavljanja stručne prakse, pa se studenti mogu već tijekom studija susresti se s tržištem rada. Sve se češće dovode raznovrsni stručnjaci iz prakse, gospodarstvenici, i oni studentima prenose praktična znanja i vještine, te pobliže opisuju procese zapošljavanja u svojim tvrtkama (kako biti najbolji kandidat, što reći na intervjuu za posao i slično). Uz to, studentima Sveučilišta u Dubrovniku nudi se svake godine razmjena na temelju Erasmus+ programa, što znači da mogu semestar ili godinu provesti na nekome od europskih sveučilišta, a imaju i mogućnost stručne prakse u institucijama, tvrtkama, udrugama.

Koji se studiji mogu upisati?

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju izvodi preddiplomske i diplomske sveučilišne studije Ekonomiju i Poslovnu ekonomiju (smjerovi: Marketing, Turizam, i IT menadžment), preddiplomski stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija te preddiplomski stručni i specijalistički diplomski dislocirani stručni studij u Pločama Financijski menadžment; Pomorski odjel preddiplomske studije: Nautiku, Brodostrojarstvo i Pomorske tehnologije jahta i marina te diplomski studij Pomorstvo. Na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo izvode se preddiplomski i diplomski studiji Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu i Primijenjeno/poslovno računarstvo, dok su na Odjelu za akvakulturu preddiplomski studij Akvakultura i diplomski studij Marikultura. Preddiplomski studij Mediji i kultura društva i diplomski studiji Mediji i Odnosi s javnostima izvode se na Odjelu za komunikologiju. Odjel za umjetnost i restauracija izvodi preddiplomski i diplomski studij Konzervacija i restauracija  artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike. Izvan odjela izvode se preddiplomski stručni studij Sestrinstvo, specijalistički diplomski stručni studij Kliničko sestrinstvo te preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana, jedini takav u Hrvatskoj. Sve informacije o kvotama i uvjetima upisa na studije Sveučilišta u Dubrovniku mogu se pronaći na linku upisi.

Stipendije

Sveučilište u Dubrovniku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i diplomskih sveučilišnih studija.

Osim stipendija za izvrsnost, Sveučilište dodjeljuje stipendije financijske pomoći redovitim studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa.

Osnovna obilježja Sveučilišta u Dubrovniku su:

  • organizacijski ustroj koji nije kopija postojećih sveučilišta u Republici Hrvatskoj i financijsko poslovanje koje omogućuje potpunu integriranost Sveučilišta;
  • odjeli, na kojima se izvode sveučilišni i stručni studiji, te se ustrojava i izvodi nastavni, znanstveni i visokostručni rad u jednom znanstvenom ili stručnom polju;
  • izvedba nastavnih planova i programa u potpunosti usklađenih s preporukama Bolonjske deklaracije;
  • osiguranje prijenosa ECTS-kredita i mobilnost studenata i nastavnika;
  • poticanje aktivnog uključivanja studenata u nastavni proces, upravna tijela i istraživačke projekte te njihove izvannastavne aktivnosti;
  • kontinuirano praćenje kvalitete nastavnih aktivnosti temeljem obostranoga ocjenjivanja nastavnika i studenata;
  • poticanje nastavnog i znanstvenog usavršavanja nastavnika i suradnika;
  • održavanje i unapređenje unutarnjeg sustava kvalitete rada i poslovanja;
  • praćenje potreba gospodarstva i društvene zajednice pri izradi novih nastavnih planova i programa kojima je ishodište u tradiciji i kulturi Dubrovnika, ali uz uvođenje novih i suvremenih programa na kojima će se stvarati nove tradicije;
  • otvorenost prema međunarodnoj suradnji radi privlačenja međunarodnih programa i stranih studenata.

 

Želiš li studirati s pogledom na more?

„Ako želiš živjeti u turističkome, kulturnom i studentskom gradu, dođi na Sveučilište u Dubrovnik! Studirajte u ambijentu koji će vam život i rad učiniti ugodnim uza sav napor koji izabrani studij iziskuje!“