Crkva svetog Tripuna u Morinju

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 16. ožujka 2016. - 19:43
Autor: 

Ovaj je Bokobran posvećen temi istraživanja, obnove i zaštite kamene crkvice svetog Tripuna u Morinju smještenoj na sjeveroistočnom dijelu Morinja pored izvora Sutvara. Budući da je ova crkva izgrađena na istaknutoj hridi nekada davno se mnogo više isticala jer je bila vidljiva s mora. Ta nekadašnja vizura izolirane crkve u Morinju promijenjena je zbog kasnijeg razvijanja naselja i građevina koje su izgrađene u neposrednoj blizini. Ne samo da je njeno okruženje promijenjeno, nego se i crkva mijenjala jer je bila prilagođivana odnosno proširivana.

 Crkva je istraživana i obnovljena 2008./2009. godine kada se obilježavala 1200. godišnjica od prijenosa relikvija Svetog Tripuna iz Carigrada u Kotor, kao i uspostavljanje kulta ovoga sveca u gradu Kotoru. U Boki kotorskoj samo je nekoliko crkava posvećeno ovome svecu, zaštitniku grada Kotora. Uz katedralu i crkvu svetog Tripuna u Morinju, u Boki kotorskoj još su dvije crkve posvećene ovom svecu  u selu Klinci te Mrkavi – malim mjestima na Luštici.

Istraživanja koja su provedena, a koja je podupirala Kotorska biskupija pokazala su kako je arhitektura, ali i slikarska djela ove crkve kronologijom vrlo slojevita zbog čega je imala poseban tretman u zaštiti. Radove je vodio Miro Franović dok su sa stručne strane kontinuirano pratile cijeli proces arhitektica i viša konzervatorica Zorica Čubrović te slikarica i restauratorica Jasminka Grgurević.

O spoznajama koje su rezultat obavljenih istraživanja govori u emisiji Zorica Čubrović čiji je znanstveni rad također korišten za pripremu ove emisije.

Kako je obnovljena crkva možete vidjeti na fotografijama koje su ustupili Zorica Čubrović i Mato Dabović, a emisiju  poslušajte u audiozapisu:

Audio: 
Bokobran 16.3.2016.