Kokotići u podne – 25.6.

Emitirano: 
Nedjelja, 25. lipnja 2023.

O poravnavanju i drugim motima.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore