Zoran B. Bošković - ,,Pobjednici predrasuda“

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Petak, 10. svibnja 2019. - 8:38
Autor: 

 U izdanju Pro File-a objavljena je knjiga ,,Pobjednici predrasuda“ autora mr. Zorana B. Boškovića. Knjiga se na sistematičan i sadržajan način bavi pitanjima odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece, omladine i odraslih osoba sa smetnjama. Također, rukopis se bavi rezultatima pedagoga, defektologa i rukovoditelja institucija ove oblasti. Recenzent knjige mr. Željko Rutović naveo je da Boškovićeva studija predstavlja izuzetan doprinos sagledavanja najrazličitijih aspekata značenja i institucionalne organizacije u aktivnostima protiv predrasuda u najširem značenju te da Bošković ovom knjigom ostavlja pisane tragove od nesumnjive koristi za sve buduće istraživače i tumače ove sfere javnog života Crne Gore. Također, Rutović navodi da ,,Nesumnjivo kao takvo, štivo je od javnog interesa koje bez pretencioznosti referira ka pitanjima odgovornosti prema sveukupnom nasljeđu vaspitanja i obrazovanja.“