Natječaj za izdavačku djelatnost iz oblasti kulture

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Četvrtak, 02. travnja 2020. - 9:29
Autor: 

Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti Općine Tivat raspisao je natječaj za raspodjelu sredstava u iznosu od  5.000,00 eura iz Budžeta Općine  za izdavačku djelatnost u 2020. godini.

 Na natječaju  mogu sudjelovati nevladine udruge, fizička i pravna lica s teritorija Crne Gore, koji ispunjavaju kriterije.

 „Pravo učešća nemaju javne ustanove i subjekti čiji rad se finansira iz Budžeta Crne Gore, odnosno Budžeta Opštine sredstvima planiranim za kulturu, kao i nevladine organizacije kojima su odobrena sredstva za iste projekte iz Budžeta Crne Gore, odnosno Budžeta Opštine. Učesnik konkursa koji je sredstva za projekat u ukupnom iznosu dobio od drugog donatora ne može dobiti sredstva. Konkursom je predviđeno i sufinansiranje dopunjenih izdanja ranije izdate publikacije, kao i reprint izdanja, shodno uslovima konkursa. Kriterijumi za vrednovanje projekata po ovom konkursu su umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske i lokalne kulture, međunarodna afirmacija crnogorske kulture i usklađenost predloženog iznosa sredstava po planiranim aktivnostima projekta. Prioritet za sufinansiranje imaju autori iz Tivta, odnosno autori čija je publikacija od značaja za Tivat i Boku Kotorsku. Opština može sufinansirati projekat najviše do 50 % iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Prijava na konkurs sa propratnom dokumentacijom  podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 16.4.2020.godine. Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09 do 12 h na broj telefona 032/661-334, kao i na e-mail adresu, ana.ivanovic@opstinativat.me“ – stoji u priopćenju.