Šesti Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina

Time to read
1 minute
Read so far

Srijeda, 30. kolovoza 2023. - 12:15
Autor: 

U organizaciji Ureda Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj i Hrvatske matice iseljenika, u Pečuhu (Mađarska) održat će se šesti po redu „Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina“. U razdoblju od 1. do 3. rujna 2023. mladi pripadnici hrvatskih manjinskih zajednica posvetit se će temi „Mladi manjinskih zajednica – između civilnog društva i političkog predstavljanja“.

Forum mladih pripadnika hrvatskih manjina oblik je druženja mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica tijekom kojega navedeni stječu nova znanja i vještine putem radionica, predavanja i razmjene iskustava. Isto tako sudionici stječu nova znanja i spoznaje vezane za kulturu i naslijeđe hrvatske manjinske zajednice koja je domaćin Foruma.

Mladi pripadnici hrvatske manjine su nositelji i kreatori svog aktualnog, a osobito budućeg nacionalnog identiteta u svojem okruženju. Danas je pred njima čitav niz izazova u izboru između više alternativa. Suočavaju se s problemom vlastitog nacionalnog identiteta i njegove moguće ugroženosti u temeljnim sferama identiteta – jezik, kultura, religija, običaji – kao i sa socijalnim potrebama asimilacije i (re)integracije. Koliko su angažirani i pomažu li im organizacije civilnog društva i lokalna, odnosno državna politika u promicanju zajedničkih interesa i ostvarivanju individualnih inicijativa u potrazi za javnim potrebama?

 Pitanja za temu „Mladi manjinskih zajednica – između civilnog društva i političkog predstavljanja“

  • Prisutnost mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u organizacijama civilnog društva.
  • Organizacije civilnog društva posvećene / namijenjene mladim pripadnicima hrvatskih manjinskih zajednica. Postoje li i trebamo li ih?
  • Političnost i apolitičnost organizacija civilnog društva.
  • Jesu li nam organizacije civilnog društva dostatne?
  • Odnos organizacija civilnog društva i institucija hrvatskih manjina.
  • Predstavljanje mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u manjinskim institucijama i političkim tijelima. Kolika je zastupljenost mladih u navedenima?
  • Mladi pripadnici hrvatskih manjina i lokalna politika.
  • Mladi pripadnici hrvatskih manjina i državna politika.
  • Pogled mladih pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica prema europskim tijelima i institucijama.

Autor fotografije: József Szávai, KUD Tanac Pečuh

PROGRAM

U sklopu Foruma održat će se i multimedijalni program IGRAČKA U SRCU inspirirana hrvatskom tradicijskom kulturom namijenjen djeci.
Više o programu https://matis.hr/programi/igracka-u-srcu-inspirirana-hrvatskom-tradicijskom-kulturom/

Izvor: matis.hr