Aleksandar Dender - odgovor na objavu UO BM Tivat

Time to read
2 minutes
Read so far

Petak, 15. rujna 2023. - 8:39
Autor: 

Kako se svojim saoštenjem upravni odbor nezavisne NVO BM Tivat usudio da na neprimjeren način komentira događanja i upliće se u odluke druge nezavisne NVO, BM Kotor, a shvatajući da je saopštenje u stvari upućeno njihovom članstvu u pokušaju da prebace krivicu na BM Kotor zbog održavanja, kako omalovažavajući kažu “nekakve izborne skupštine” kojoj osporavaju regularnost,.uputio bih Upravnom odboru NVO BM Tivat, u svoje lično ime, nekoliko pitanja:

1. Da li ste obavijestili vaše članstvo o pismu koje ste nam uputili 5. avgusta u kome navodite, citiram: “Svjesni smo činjenice da sadašnji Statut nije u skladu sa zakonom Crne Gore po pitanju pravnog statusa NVO”Ako ste znali da statut BM Kotor nije u skladu sa zakonom, objasnite vašem članstvu zbog čega ste na sjednici admiralata i upravnog odbora BM Kotor, zajedno sa vašim potpredsjednikom, majorom i komandirom odreda odbili da prihvatite izmjene nezakonitog statuta?

2. Da li ste obavijestili vaše članstvo da je UO BM Herceg Novi pismeno prihvatio predložene izmjene statuta?Zbog čega su izmjene statuta njima bile dobre a vama nisu?

Da li vaši članovi znaju da smo da smo vam ponudili sporazum u kome smo korektno predložili, premda mimo zakona jer smo nezavisna NVO, da i dalje u skupštini BM Kotor imate 10 delegata, da u UO bude vaš predsjednik UO i da u admiralatu bude vaš komandir odreda, što je više nego dovoljno da bi se zajednički radilo? Da ste prihvatili predloženi sporazum, danas ne bi imali ovu polemiku.

3. Da li ste obavijestili članstvo o vašem sramnom pokušaju da na sjednici admiralata i upravnog odbora, preglasavanjem, za predsjednika BM Kotor predložite skupštini potpredsjednika iz Herceg Novog, a za potpredsjednika BM Kotor predložite potpredsjednika iz Tivta  i o odbijanju da prihvatite izmjene nezakonitog statuta i sporazum, zbog čega smo morali da prekinemo sjednicu i donesemo odluku da sami sazovemo skupštinu?

Uzalud vam gospodo pozivanje na čast, preglasali ste nas i prilikom izbora malog admirala.

5. Što se tiče vaše izjave u pismu da je “mornarica bokeljska, a ne kotorska, te da je ovo 21. stoljeće gdje  svi imamo jednaka prava i čemu feudalno shvaćanje da Kotorani trebaju imati veća prava od ostalih Bokelja”, to je besmislica, pa valjda nikome normalnome, osim vama, ne pada na pamet da BM Kotor kao maticu izjednačava sa podružnicama u Tivtu i Herceg Novom koje su osnovane 1973, odnosno 1972 godine.Ponoviću ono što sam rekao na skupštini, moranarica kao organizacija je isključivo kotorska, jer je prije 12 stoljeća stvorena, trajala je i traje u Kotoru.Svi pokušaji kroz povijest, da se stvaraju mornarice kao posebne organizacije kao što je bio slučaj sa Perastom i Prčanjom propali su, a proglašenjem BM Kotor za instituciju preko lex specialisa ugasiće se i mornarice u Tivtu i Herceg Novome. Bokeljska mornarica Kotor biće u punom smislu bokeljska isključivo po  tome što će u njoj učestvovati članovi iz cijele Boke Kotorske, potpuno ravnopravno, a ne po “feudalnom shvatanju”, što vam je ordinarna glupost, slaveći prije svega Tripundanske svečanosti.

6. Pokušaj da napravi mornaricu bokeljskom a ne kotorskom i time najveću štetu mornarici, napravio je vaš sufler, bivši predsjednik upravnog odbora koji je 2011 godine razbio BM Kotor i uzeo joj sva prava svodeći je,  prema vašem shvatanju ravnopravnosti, na nivo podružnica i ta prava prenio na novu bezidentitetsku organizaciju Bokeljska mornarica 809, koja čak nije imala ni ime Kotor u nazivu.Tako su u Kotoru postojale dvije mornarice, ona povijesna, ali razvlaštena i ona kojom je komandovao predsjednik UO iz Tivta.Posljedice štete koju je napravio taj čovjek i danas trpimo.

I na kraju, o “nevažnom detalju i sramotnoj odluci” kako pišete, da našu skupštinu čuva obezbjeđenje i pitate nas od koga smo je čuvali?Pa od vas gospodo, zbog toga što ste, nepozvani, sramotno i nekulturno upali na sastanak kotorskog odreda i silom prekinuli sjednicu.

Savjetujem vam da više samnom ne polemišete!Sapienti sat!

Aleksandar Dender