Kokotići u podne

Emitirano: 
Nedjelja, 12. veljače 2023.

Kokotići u podne  o burnim danima u Tivtu.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore