U kotorskoj Katedrali uz prisustvo Bokeljske mornarice proslavljen Sveti Nikola

Time to read
1 minute
Read so far

Četvrtak, 07. prosinca 2023. - 9:43

U Kotorskoj katedrali sv. Tripuna je sinoć 6. 12. 2023. god. uz misno slavlje koje je predvodio župnik don Ante Dragobratović, proslavljen blagdan svetog Nikole zaštitnika djece i mornara. Misnom slavlju je prisustvovalo novoizabrano rukovodstvo Bokeljske mornarice Kotor, na čelu sa admiralom Mirkom Vičevićem, viceadmiralom Androm Radulovićem, predsjednikom Upravnog odbora Denisom Vukašinovićem, časnicima i mornarima. Uz vjernike je bilo i dosta djece koja su na kraju mise dobila poklone.

Bokeljska mornarica se na ovaj način poslije dugo vremena, vratila svojim korjenima u višestoljetnoj proslavi svoga zaštitnika Svetog Nikole. Kao što je poznato, organizacija pomoraca se u Kotoru javlja već od početka IX stoljeća, a prvi pisani spomen je iz 1353. godine. Tada je Mornarica imala crkvu van grada u Dobroti, na lokalitetu današnjih Zlatnih njiva. Na kamenoj ploči te crkve bilo je zabilježeno da je  1353. godine tu crkvu posjedovala tadašnja Mornarica pod imenom „Pia sodalitas naviculatorum Catharensium“. Tu crkvu su zatim poklonili franjevcima. Prvi sačuvani Statut Bratovštine svetog Nikole mornara u Kotoru je iz 1463. godine. Bratovština je tada imala svoju crkvu svetog Nikole u Kotoru u kojoj je i donesen ovaj statut. Crkvu je podigao Tripo Buća i ona je 1463 god. predata Bratovštini mornara. Od svih drugih bratovština koje su bile u Kotoru, jedino je Bratovštinas pomoraca imala svoju crkvu.

U Statutu iz 1463. godine u Glavi VII o svečanosti piše: “Naređujemo da svečanost našeg velikog sveca sv. Nikole bude svečano proslavljena sa dvije pjevane večernje službe i misom održanom sa đakonom i podđakonom. A pored naših kapelana neka budu pozvana četiri druga dostojna svečenika za naše prokuratore koji će doći u svom crkvenom ruhu da bi počastili našu svečanost“. U Glavi XXVI  u Obavezi prethodno spomenutih službenika i kapelana piše: „Dana 14. studenog neka povodom svake mise budu obavezni da održe molitvu sv. Nikole i za pomorce“.

Zanat pomorca bio je najteži, ali i najunosniji i za ekonomski prosperitet Boke, najznačajniji. Pomorci su bili izloženi nevremenima i olujama na moru, piraterijama i raznim drugim nedaćama. Za siguran povratak u luku Bokelji su se molili najviše Blaženoj Djevici Mariji, sv. Nikoli i sv. Tripunu. Putujući po svijetu željeli su dio tog svijeta prenijeti u Boku svoj zavičaj. Izgrađene su mnoge prelijepe bogato opremljene crkve i mnoge palaće sa teškim radom na moru. Pomorstvo je stoga utjecalo na trgovački rast Boke kotorske i svega onoga što je na taj način utkano u kulturu i umjetnost našega zaljeva, priznatog kao dijela kulturne baštine svijeta. Stoga nam je drago da je ove godine na dostojan način proslavljen sveti Nikola zaštitnik pomoraca koji i danas plove po svim morima svijeta.

Koristimo priliku da Radio Dux-u čestitamo 14 godina uspješnoga rada.

Hrvatska udruga „Boka kotorska“ – Kotor

Predsj.prof.pov. Marija Saulačić

Foto: Martina Saulačić Lompar