Bez cukra molim – 29.7.

Emitirano: 
Subota, 29. srpnja 2023.

O običnoj domaćoj maći.

Ova emisija je realizirana uz financijsku potporu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore