studenog 2016

U ovome se Bokobranu daje kratak osvrt na život, stvaralački put i ostvarenja hrvatskoga slikara Joze Kljakovića iz Solina koji je tridesetih godina prošloga stoljeća boravio u Boki kotorskoj kako bi naslikao 12 velikih slika, 12 ulja na platnu, a koja se nalaze na stropu u unutrašnjosti crkve svetoga Eustahija u Dobroti. Na tim je slikama prikazao život i mučeništvo svetoga Eustahija.

Stranice